19-02-2012

Ørnens dag 2012, Brændegårdsø Sydfyn

Fakta om havørne
Havørnen er Europas største ørn. Den kan blive over 30 år gammel og yngler ved lavvandede kyster, søer og fjorde. Den lever af ådsler, fisk, vandfugle (gerne blishøns og skarver) og mindre pattedyr. De voksne ørne danner normalt par for livet. Reden kan blive over 3 meter høj og veje 500 kg. Arten har ynglet i Danmark siden istiden – undtagen i perioden fra 1900-1994.

Tekst fra hjemmesiden: DOF